• Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
 
  • Tour Guide

הרצאות

אתם יכולים לבחור באיזה מהטיולים  המתוארים כאן או על טיול שמכיל מקומות ואתרים מכמה טיולים שונים ו/א כל קומבינציה אחרת

נשמח גם לייעץ  בבחירת המסלולים

סיפורו המופלא של הבנאי הגדול, בונה המקדש, בונה קיסריה, ועוד עשרות פרויקטים אדירים

חבריו הקיסרים,

אהבתו הגדולה למרים החשמונאית, וקנאתו לה 

 בניו שבגדו בו 

ועוד סיפורים רבים אחרים

האיש שנאמר עליו שאילולא הוא לא היה מה להראות לתיירים בארץ

הגיעו לארץ בסערה וכבשו את הארץ
בנו מצודות רבות כדי שיוכלו לחיות בבטחון כמיעוט
סיפורה של ירושלים הצלבנית, קיסריה, עכו ועוד ערים ומבצרים יפי נוף
אפיזודה של 200 שנה שהשאירה שכיות חמדה בארץ הקדושה לשלוש הדתות

האנשים שהגיעו לארץ על מנת להכינה לבואו בשנית של המשיח 

התיישבו בתחילה בחיפה ולאחר מכן ביפו ירושלים ועוד

האנשים שהביאו לארץ את הטכנולוגיות ואת הידע של ניהול משק חקלאי, ניהול מערכות הסעה בין עירוניות

מוריהם הטובים של החלוצים ובוני הארץ

שתי דורות של התפתחות בונה ודור שלישי שדבק בנאצים וגרם להרס הקהילה בישראל

מיהו האיש שעל כתפיו נשא את העול של אחזקת החלוצים עד שיכלו לעמוד בזכות עצמם

מדוע החליט להחזיק את הציונים 

קורות חיו 

מי הן המושבות הנתמכות

 המשך הקשר עם הציונות ומדינת ישראל 

וועוד סיפורים מופלאים על האיש הנדיב הזה

הגיעו לארץ מלאי התלהבות

חשבו לישב את הארץ מהר ובתנופה 

הקשיים הכריעו אותם חלקית

למרות זאת בכל מקום בארץ נראה את תרומתם

יאמרו עליהם שהם עלו לארץ רק בגלל הנאצים

השם יקה הוא גם קצת שם גנאי

ולמרות שהיו מיעוט בעלייה באותה תקופה - הטביעו חותם אדיר על המדינה שבדרך וזו שהוקמה 

Please reload

Tel +972-54-4634840
E-Mail:  zshevach@gmail.com
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon