top of page

טיולי משפחות

הקמת קבוצת

"משפחות מטיילות"     

(לתושבי פתח תקוה, קרית שמואל וקרית אונו)

ילדים מטיילים.jpg

 

"משפחות מטיילות" הן קבוצות שאוהבות לטייל בארץ, להכיר את הטבע ואת ההיסטוריה ומעוניינות להקנות את האהבה הזו גם לילדים. הטיולים של קבוצת ה"משפחות מטיילות", המותאמות לילדים, יתקיימו פעם בחודש בשבת. המשפחות ייסעו ברכב שלהם לאתר בו יתחיל המסלול של הטיול. תכנית הטיול כוללת הפסקת קפה בעת ההתכנסות בנקודת הריכוז הראשונה, ותנוצל להכרות של המשתתפים עם המדריך ועם חבריהם לטיול. בנוסף לכך כוללת הפסקת צהרים (בדרך כלל עם אוכל שיובא על ידכם מהבית). הטיול יתחיל בשעה 09:00 וימשך עד לשעה 17:00. מספר המשתתפים יוגבל ל -20 כלי רכב.

*ההרשמה אינה מחייבת להשתתף בטיול היא משמשת אך ורק להכנסתכם לרשימה שמקבלת מידע על הטיול הבא.

תכנית טיולים למשפחות יחודשו בקרוב  

Contact Us

תודה על הרשמתך

bottom of page