top of page

צביקוש - מדריך הטיולים האולטימטיבי שלכם בישראל

"גמלאים מטיילים"

נהלי ותקנון הטיולים 

הטיול יתקיים ביום שני השלישי בכול חודש החל מחודש אוקטובר עד יוני (כולל)

פרטים:

תכנית הטיולים נפתחה להרשמה.

נוהלי הטיול:

אוטובוס יאסוף את המשתתפים שירשמו לטיול בתחנות קבועות מראש. משתתפים מתבקשים להגיע לנקודת האיסוף לפני הזמן המתוכנן לאיסוף. אי הגעה לתחנת האיסוף עלולה לגרום להפסד הטיול והפסד דמי ההשתתפות. 

לקבוצת המטיילים תיפתח קבוצה בווטסאפ כך שאפשר יהיה לתקשר באמצעות ווטסאפ

עלות הטיול לא נקבעה עדיין ומותנת במגבלות שיוטלו על טיולים בגלל הקורונה.

האוטובוס יחל באיסוף המשתתפים החל משעה 08:00 

זמן החזרה המשוער של הטיולים הוא 18:00

ההרשמה היא רק על מנת שתקבלו הודעה על פרטי הטיול  ונהלי ההרשמה

לא ישלחו כל הודעות אחרות למעט מידע על מועדי הטיול, יעדו, נהלי התשלום. כל פרסומות לא ישלחו!

לפני כל אחד מהטיולים תקבלו מייל המודיע על מסלול הטיול הבא

ברגע שתקבלו הודעה על הטיול יש להירשם מיד או בהקדם האפשרי! מכיוון שמספר המשתתפים מוגבל 

עם הרישום יש  להעביר את דמי הטיול באמצעות PAYBOX    או באמצעות BIT

הגישה לאחד משני החשבונות היא דרך טלפון מס' 054-4634840    או באמצעות המייל zshevach@gmail.com

הוראות נוספות ישלחו אליכם מיד עם ההרשמה 

bottom of page